Alex Camertijn


Persoonlijke informatie
Alex Camertijn
Lelielaan 4
2630 Aartselaar

gehuwd met Walther Marcelle

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
alex.camertijn@gmail.com
+32 (0)3 887 65 03
+32 (0)478 986 745
Partijgegevens
Voorzitter CD&V senioren
raadslid OCMW
OCMW-raad
Bureaulid
Senioren
CD&V senioren
Waar sta ik voor?

In mijn vrije tijd ben ik al jaren free-lance verkoper; vrijwilliger voor het Cultureel Centrum, het feestcomité van de parochie, in bestuur van vaderlandsminnende verenigingen, ex-voorzitter van de wijkraad Buerstede en is nu voorzitter van de CD&V Senioren in Aartselaar. Volgende thema's zijn belangrijk voor mij : inzetten op dienstencentrum voor senioren, transparante en duidelijke informatie en wegwijs voor de burger, de mensen een welkom gevoel geven door directe betrokkenheid in wijkraden en andere activiteiten, betaalbaar wonen, groter aanbod van sociale woningen, zodat jongeren en ouderen langer in de gemeente kunnen blijven wonen. Versterken, verbinden en samen vooruitzien. Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk wordt overgegaan tot actie en beslissingen, zet hij zijn talent van actiegerichtheid, innemendheid en waarden gedrevenheid in. Zo heeft hij ondertussen al een seniorenraad opgericht en wil hij als politiek vertegenwoordiger de kernthema's op de agenda van het beleid plaatsen en verdedigen. Aartselaar is immers de gemeente waar u zich goed kan voelen.