Dirk de Kort stelt een parlementaire vraag over de aan de gang zijnde studie omtrent de A12


donderdag, 20 juli, 2017

De situatie rond de kruispunten op de A12 blijft onze aandacht weerhouden. Wij vroegen CD&V parlementslid Dirk de Kort een vraag te stellen over de stand van zaken van de studie over de verkeersdoorstroming op de A12 en de herinrichting van de "zwarte" kruispunten.

Op 20/07/2017 verscheen het volgende artikel in GvA van Jan Boey:

"Vlaams minister Ben Wuyts bevestigt dat er een conceptstudie aan de gang is voor de doorstroming van de A12, ook voor het kruispunt Langlaarsteenweg en Bist. 

Hij antwoordde op de parlementaire vragen van Vlaams parlementslid Dirk de Kort (CD&V). Zijn vragen waren concreet over de ombouw van de A12 en meer bepaald over het kruispunt met de Langlaarsteenweg-Bist. "De conceptstudie is reeds gestart en kijkt naar de doorstroming op de A12 en de verkeersleefbaarheid langs de kruispunten. Die scenario’s worden nader bestudeerd door het studiebureau en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Verschillende varianten worden onderling vergeleken. Ook voor het kruispunt Langlaarsteenweg en Bist worden verschillende varianten bestudeerd om tot een optimale oplossing te komen", zei de minister.

 

De resultaten van de studie mogen begin 2018 worden verwacht. Die worden besproken op de intergemeentelijke Begeleidingscommissie (iGBC) waarop, naast de gemeenten Aartselaar en Antwerpen, ook de gemeenten Hemiksem en Schelle uitgenodigd zijn. Er komt later ook nog een infotentoonstelling om de resultaten van de studie te tonen aan het publiek. Dan moeten beleidskeuzes worden gemaakt en centen voorzien in een volgend investeringsprogramma."

Lees meer