Enquête CD&V


zondag, 30 april, 2017

Midden april organiseerde CD&V Aartselaar een enquête om de inwoners te bevragen over een milieuaanvraag, die onder andere de opslag van bepaalde stoffen (conform Vlarem, I), inhield.

Onze bevraging maakte duidelijk heel wat los bij de inwoners, getuige de talrijk binnengebrachte enquêtes en telefoontjes die we mochten ontvangen.

Op de vraag of men door het gemeentebestuur ingelicht was over deze milieu-aanvraag antwoordde 72% dat dit ‘’zeker niet” het geval was. Slechts 16% gaf aan dat dit wel het geval was.

64% gaf dan weer aan “zeker niet” te weten over welke stoffen het gaat. Slechts 12% gaf aan dit wel te weten. Al de anderen waren in verschillende mate meer of minder zeker hierover of hadden hier geen mening over.

Op de vraag of deze stoffen volgens de inwoners gevaarlijk zijn, gaf 48% aan dit niet te weten terwijl 20% aangaf dat dit ‘misschien’ het geval is.  24% was van mening dat dit ‘zeker wel’ het geval was.

Een overdonderende meerderheid van 92% stelde het ‘zeker niet’ goed te vinden dat er door de meerderheid geen informatievergadering georganiseerd werd. Slechts 1 respondent gaf aan dit goed te vinden; de rest had ‘geen mening’.

Zo mogelijk nog duidelijker was de eensgezindheid over de vraag over men als inwoner recht had op meer info. Unaniem werd gesteld hier ‘eventueel wel (4%) of ‘zeker wel (96%)’ recht op te hebben. Voor een gemeentebestuur dat uitpakt met ‘recht op inspraak’ moet dit een pijnlijk gegeven zijn.

 

Uit de statistieken bleek dat 72% van degenen die de enquête invulden deel uitmaken van een gezin bestaande uit 2 personen. 20% had een gezin met 4 personen.  52% van de deelnemers waren jonger dan 60 jaar, 48% ouder.