Graag een 2de riolering in de Palmboomstraat


zondag, 14 mei, 2017
Palmboomstraat

CD&V ijvert voor een 2de riolering in de Palmboomstraat 

De uitdrukking ‘het is zo oud als de straat’ geldt zeker voor de tragiek van de Palmboomstraat, een zijstraat van de centraal gelegen Kapellestraat.

“Al in de jaren 60 van de vorige eeuw moesten de inwoners lang de kant met oneven nummers 6 meter voortuin afstaan door onteigening. Hoewel de onteigeningsvergoeding peanuts blijkt te zijn is de te betalen ‘verhaalbelasting’ dat niet. De inwoners worden dus meteen twee keer hard geraakt”. Aan het woord is Francois Jordaens, geboren en getogen in de Palmboomstraat. Als geen ander houdt hij de politici een spiegel voor in zijn zoektocht naar een oplossing.

“Eind jaren 90 is het watersnood in tal van Belgische gemeentes en de Palmboomstraat en ’t Sop zijn daarop geen uitzondering. Meer nog: in nauwelijks een jaar tijd loopt de straat maarliefst driemaal onder water. Dit leidde tot een petitie die overhandigd werd aan de toenmalige schepen van openbare werken”, vervolgt Francois.

Veel soelaas bracht dit niet want het toenmalige gemeentebestuur leverde nog datzelfde jaar een bouwvergunning voor 25 service flats, OCMW-burelen en 18 parkeerplaatsen. Allemaal noodzakelijk voor een gemeente en haar inwoners, maar de ligging in de Palmboomstraat was weinig doordacht. Hierdoor ging waardevol overstromingsgebied verloren. Meer nog: 2 grachten werden zonder meer dichtgegooid en 40 populieren –bomen gekend om hun wateropslorpend karakter- werden gerooid. Nodeloos te zeggen dat vanaf dat moment bij elke fikse regenvlaag de kelders in de Palmboomstraat onder water kwamen te staan.

“Ook het huidige gemeentebestuur gaat niet vrijuit. Niet alleen laten ze na om het probleem aan te pakken, ze verergeren de situatie door opnieuw 28sociale huur appartementen te vergunnen. Hierdoor blijft het regenwater lang staan en sijpelt het slechts langzaam in de riool”, gaat Francois gepassioneerd verder.

De enige riool zo blijkt. Want hoewel in omliggende straten zoals de Sint-Leonardusstraat, de Nieuwstraat en de Dokter Cuyperstraat langs beide kanten riolen liggen, is dat in de Palmboomstraat niet het geval. In de Vogeltjeswijk liggen er zelfs drie rioleringen.

Ondertussen kunnen de inwoners van de Palmboomstraat minder en minder gebruik maken van hun kelder, terwijl velen onder hen dit als opslagplaats (wensen te) gebruiken voor groeten, kolen of meubels.

“Onlangs is het wetsvoorstel van Minister Schauvliege goedgekeurd. Dit omvat een nieuwe en betere subsidieregeling voor de aanleg van rioleringen. Het gemeentebestuur heeft geen excuus meer om de situatie in onze straat nu niet aan te pakken. Liefst prioritair”, eindigt Francois zijn betoog.

Als CD&V ijveren wij voor gelijkheid. Als inwoners van de Palmboomstraat moet men gemeentebelastingen betalen. Niet meer dan normaal dat men dan ook verwacht hier iets voor terug te krijgen. Te meer als het probleem door de overheid zelf geschapen is. Wij zullen dan ook voorstellen op de gemeenteraad indienen om, gesteund door de nieuwe wetgeving, de situatie van de Palmboomstraat voor eens en voor altijd aan te pakken. Die heeft lang genoeg geduurd.