De gemeenteraad vergadert meestal op de derde maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal in het gemeentehuis (min. 10 keer per jaar). De vergadering heeft een openbaar gedeelte en een geheime zitting. Iedereen is welkom om de openbare zitting bij te wonen. 

De agenda voor de volgende zitting vindt u onderaan deze pagina bij Documenten van zodra die definitief is. 
Wie hem graag krijgt toegestuurd, kan dit laten weten via info@aartselaar.be.

De geplande zittingen in 2018:

  • 29 januari (start om 19:45u met vraag van burger)
  • 26 februari
  • 26 maart
  • 23 april
  • 28 mei
  • 25 juni
  • 10 september
  • 22 oktober
  • 26 november
  • 17 december