{Rustig inbegrepen}

Aartselaar wil groen blijven. We willen dat het aangenaam is om in Aartselaar te wonen. Familie en vrienden komen graag naar Aartselaar. In Aartselaar kan je wonen, winkelen, jezelf ontspannen, fietsen, sporten en wandelen. Hoe doen we dat ?

  • Wandelen en fietsen worden aangemoedigd, de voetganger en de fietser krijgen een evenwaardige plaats als de gebruiker van de auto. Voor het onderhoud en de aanleg van extra voetpaden en fietspaden trekken we een serieus budget uit. Dat is iets dat echt nodig is.

{Gezelligheid inbegrepen}

 

Voor sommige inwoners is Aartselaar de plaats waar ze thuiskomen na hun werk. Anderen genieten in Aartselaar van hun rustige thuis. Hoe werken we daar aan?

  • We betrekken alle verenigingen en organisaties bij het beleid. De leden van het college van burgemeester en schepenen moeten direkt beschikbaar zijn. Door alle inwoners die dit wensen de kans te geven mee te werken aan concrete punten worden we allemaal echte inwoners van Aartselaar. We zijn fier dat we in Aartselaar wonen. Dit noemen we een actief participatie-beleid.
  • Al deze verenigingen zijn de hoeksteen van een leefbaar Aartselaar. We helpen iedereen samen verder in zijn of haar leven.

{Wonen inbegrepen}

Het is goed wonen in Aartselaar en dat willen we zo houden. We willen dat jongeren en ouderen in Aartselaar kunnen blijven wonen. Wonen moet betaalbaar zijn voor jongeren. En ouderen willen zeker zijn dat als wonen moeilijk wordt er zorgzame hulp is die hen helpt om in Aartselaar te kunnen wonen, als ze daar voor kiezen.

  • We kijken na op welke wijze we jongeren kunnen helpen om in Aartselaar te blijven wonen : huursubsidie, een fiscaal voordeel, faciliteiten voor de opvoeding van kinderen,... zowel tweeverdieners als alleenstaande ouders weten dat Aartselaar zorgzaam is.

{Kinderen en jongeren inbegrepen}

We hebben de jeugd nodig. We hebben jongeren nodig die ons dorp jong en leefbaar houden. Aartselaar wil jongeren de kans geven op hun eigen wijze deel te nemen aan het leven in Aartselaar als dorp.

  • Ons beleid is er op gericht om activiteiten voor jongeren te steunen, zeker als jongeren daar zelf het initiatief toe nemen.

{Volwassenen inbegrepen}

Volwassenen hebben vaak verschillende rollen en taken. Wij willen er voor zorgen dat er een vlotte administratie blijft, dat Aartselaar een goede basisinfrastructuur heeft, zodat je je als volwassene gesteund voelt om al uw taken als ouder, werknemer, als lid van een vereniging, of gewoon als inwoner van Aartselaar op een soepele en gemakkelijke manier waar te maken.

  • Voor de vakantieperiode wordt de opvang verder uitgebouwd, zodat ouders ook tijdens de schoolvakanties zonder zorgen en stress naar hun werk kunnen vertrekken.

{Vandaag inbegrepen}

Niet alle ingrepen moeten duur en kostelijk zijn. Iedereen weet dat het leven duurder geworden is. Met kleine ingrepen kunnen we ons dorp gezelliger maken en leefbaar houden.

{Morgen inbegrepen}

Vandaag zorgen we er voor dat onze kinderen in de toekomst gelukkig zijn in Aartselaar. We kunnen alleen grotere kosten maken als we zeker zijn dat dit de toekomst van Aartselaar ten goede komt.

  • We werven een duurzaamheidsambtenaar aan : zijn of haar taak bestaat er in ons te helpen om efficiënter te besturen, beter te plannen, subsidies mogelijk te maken, samenwerkingsmodellen uit te tekenen met de privé.

 Het volledige programma kan opgevraagd worden bij onze voorzitter Jeroen De Munter