Deze legislatuur werd een belasting goedgekeurd die geheven wordt op leegstaande en/of verkommerde gebouwen in onze gemeente. De bedoeling ervan is duidelijk: verkrotting en verloedering tegengaan. Vanzelfsprekend genoot dit voorstel een breed draagvlak in de gemeenteraad. Niemand wil immers in een niet of slecht onderhouden gemeente wonen.

Het is dan ook jammer dat het gemeentebestuur niet zelf een voorbeeldrol vervult door het oude gemeentehuis zo te laten verloederen. Nochtans is het een mooi historisch pand dat centraal in onze gemeente staat.

Op onze vraag wanneer men zinnens was hieraan iets te doen, werd gesteld dat dit pas voorzien is voor na een studie met oog op eventuele subsidies. Niets mis met subsidies, maar de aanvraag komt alvast veel te laat. De staat van het gebouw verergert immers, waardoor de kosten oplopen. Zo lang willen wij niet wachten.

Bij deze roepen we dan ook ludiek op aan kandidaat-schrijnwerkers en kandidaat-schilders om vrijblijvend een offerte in te dienen voor de aanpak van ons gemeentehuis. Tot het takenpakket van deze functies hoort respectievelijk de aanpak van het afbrokkelende voegwerk en het opnieuw verven van ramen en dakgoten.

Wij bieden een prachtige plek om te werken, namelijk het oude gemeentehuis, op een vlot bereikbare locatie (fietsenstalling vlakbij en vlotte verbinding met het openbaar vervoer). Aangezien het gemeentebestuur geen prioriteit noch budget hieraan geeft, kunnen wij geen vergoeding voorzien. Eeuwige eer en glorie zal naast een eventuele Goddelijke beloning (erwten en bonen) echter jouw deel zijn.

Kandidaten mogen hun offerte richten aan de schepen van patrimonium, Baron Van Ertbornstraat, Aartselaar.