Frappant is dat Schepen Lambrecht wil laten uitschijnen dat NAP voorstander is van betalend parkeren. Dit is gewoon larie. Ons verkiezingsprogramma van vroeger en nu is daar heel duidelijk in.

Het parkeerbeleidsplan dat destijds door ons opgemaakt geeft een aantal keuzes die het bestuur kan nemen om kort-parkeren te handhaven. Eén daarvan is betalend parkeren, maar deze keuze is nooit weerhouden. 

In datzelfde plan wordt ook verwezen naar het inschakelen van een parkeerwachtersbedrijf als één van de mogelijkheden. Waarom men niet het volledige verhaal vertelt is ons een raadsel. Misleidende verkiezingspropaganda en uit de context gehaalde zaken zijn bij N-VA schering en inslag aan het worden.