Kansarmoede is helaas van alle tijden en kan iedereen overkomen.

De beste manier om armoede tegen te gaan, is zonder twijfel mensen te scholen en aan een job te helpen. Desondanks zijn sommige lonen en bijgevolg ook de pensioen nadien zo laag dat er nauwelijks menswaardig van geleefd kan worden. In zulke gevallen biedt het OCMW vaak een oplossing.

Door de taxshift werden meer middelen vrijgemaakt voor o.a. de laagste pensioenen; een verwezenlijking van CD&V in de nationale regering. Door een keuze van ons lokaal gemeentebestuur houden sommigen daarvan nauwelijks iets over in de praktijk. Doordat deze doelgroep nu ietsje meer inkomen (pensioen) krijgt, valt ze immers niet meer onder de drempel om beroep te doen op bepaalde lokale initiatieven zoals het gratis voorzien van een aantal vuilzakken. Die drempel is een lokale bevoegdheid en niet aangepast aan de taxshift. De koopkrachtverhoging van de regering wordt dus haast compleet teniet gedaan door dergelijke lokale ingrepen.

CD&V-NAP ijverde er daarom in de OCMW-raad voor om het toekennen van gratis vuilzakken niet langer zwart-wit te maken. Nu is het immers zo dat men ofwel het maximaal aantal krijgt omdat men onder de grens zit ofwel niets krijgt indien men er boven zit. CD&V-NAP wil een meer geleidelijke afbouw, die rekening houdt met het stijgende inkomen. Op die manier zal de behoevende naar mate hij/zij meer verdient, meer instaan voor zijn of haar eigen verbruik maar tegelijkertijd niet in de situatie komen dat een kleine opslag meteen letterlijk en figuurlijk verdwijnt in vuilniszakken.

Jammer genoeg keurde de meerderheid dit sociale voorstel niet goed. We hopen dat er na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober dit jaar een meerderheid komt die meer sociaal bewogen is.