Vanaf 15 juli 2018 mag men zich in de Kapellestraat, rond het Laar en op de parking van het Kapellehof verwachten aan controles, door een parkeerbedrijf.

De bedoeling is om de parkeerplaatsen in de blauwe zone (waar het leggen van de parkeerschijf verplicht is)  optimaal te benutten. Het kort parkeren laat immers toe dat er een rotatie gebeurd en dat de parkeerplaatsen meermaals per dag kunnen ingenomen worden.

Maar volgens Kris Wils is dit slechts een onderdeel om het parkeren in het centrum te optimaliseren. Daarom is de invoering van een bewonerskaart, in de straten die in het parkeerbeleidsplan worden opgesomd, noodzakelijk om het probleem niet te verleggen. Door deze handhaving zal het parkeergedrag verplaatst worden naar de zijstraten van de Kapellestraat waardoor de bewoners van die straten hun parkeerplaats zien verdwijnen. We denken hier vooral aan langdurige parkeerders.

Het moet de bedoeling zijn, en dat staat ook zo in het parkeerbeleidsplan,  dat lang parkeerders naar die parkings doorschuiven waar onbeperkt parkeren van toepassing is en die bovendien op geringe wandelafstand van het dorp liggen.( Cultureel centrum, oude jongensschool, vooraan in de Stijn Streuvelsaan). Om die reden werden er, in de vorige legislatuur, borden geplaatst om de beschikbare parkings in de dorpskern aan te duiden.

Dat het bestuur niet wil weten van het invoeren van bewonerskaarten is een gemiste kans. De verwijzing dat gezinnen met meerdere auto’s meerdere bewonerskaarten zouden nodig hebben gaat niet op. De voorwaarden om een bewonerskaart toegewezen te krijgen zijn beschreven in het parkeerbeleidsplan.

In deze actie die ondernomen wordt, lees beroep doen op een parkeerbedrijf, om het kort parkeren te handhaven kunnen we ons zeker vinden maar  de bewoners van de omliggende / zijstraten mogen hiervan niet de dupe worden.