Subsidie budget voor sportverenigingen niet volledig uitbetaald

30-06-2018

Tijden de gemeenteraad van 25 juni 2018 heeft de CD&V – Nap fractie zich onthouden bij de goedkeuring van de sportsubsidies. Niet dat we tegen subsidies voor sportverenigingen zijn, Integendaal. We  hebben ons onthouden  omdat het voorziene budget niet volledig wordt besteed. Er was een budget van 18.711 euro voorzien. Men gaat echter  17.219 euro uitkeren wat zo’n 1.500 euro minder is dan in de begroting  werd voorzien .

In tegenstelling tot onze collega van het Vlaams Belang, die pleitte voor een grotere creativiteit van de verenigingen in plaats van subsidies te gegeven, zijn WIJ van mening dat financiële middelen juist noodzakelijk zijn om de creativiteit mogelijk te maken.