Uit navraag bij de wijkbezoeken blijkt dat het toegenomen sluikstorten vele inwoners zorgen baart. De meerderheid besloot desondanks niet in te gaan op het voorstel om toe te treden tot de statiegeld alliantie. Dit is een groepering van ondertussen meer dan 570 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven die sluikstorten willen aanpakken. Door te werken met statiegeld - wat al gebeurt in tal van landen zoals Duitsland - wordt het plots zinvol om PET-flessen en blikjes bij te houden in plaats van deze langs de kant van de weg te gooien. Aangezien een groot gedeelte van het sluikafval in onze gemeente bestaat uit dergelijke flessen en blikjes zal het installeren van statiegeld het sluikstort probleem danig verkleinen.

De Groene schepen van milieu vond er echter niet beter op om in een bocht rond het voorstel te fietsen en te wachten op wetgevend initiatief. Dit moet steken bij hem, aangezien de eveneens Groene schepen van milieu in Hemiksem wél al toetrad tot de alliantie. Hetzelfde geldt voor de NVA burgemeesters van Boom, Rumst, Mortsel etc. Ook de andere initiatieven die we voorstelden vingen bot bij de meerderheid. Hieruit kan enkel afgeleid worden dat NVA Aartselaar er een politiek spel van wil maken en Groen Aartselaar als zondenbok wil vooruitschuiven terwijl gans onze gemeente er de dupe van is.

CD&V-NAP is bereid hierover een wisselmeerderheid te leveren in het kader van een propere en groene gemeente! Tot dusver wordt hier niet op ingegaan, wij volgen het verder voor u op.